Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

Եթե Ձեր մտերիմը պայքարում է ծանր, անբուժելի հոգեկան հիվանդությունից, Դուք կարող եք աջակցել նրան @LACDMH-ի նոր CARE Դատարան ծրագրի միջոցով։

Փորձագետների թիմը, որը կարող է ներառել բժիշկների, խորհրդականների, գործ վարողների և այլոց, աշխատում է յուրաքանչյուր մասնակցի հետ՝ ստեղծելու անհատական բուժման ծրագիր, որը կհամապատասխանի նրանք հատուկ կարիքներին։

Տվյալ ծրագրի և ԼԱ Վարչաշրջանի Հոգեկան Առողջության Վարչությունից այլ օգտակար աղբյուրների մասին լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելե՛ք dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook