Resource Toolkit

Social Share Tool

Easily publish social posts right from this page! Follow the three-step process below.

STEP ONE

Copy the Text

CARE Դատարանը, դա @LACDMH նոր նախաձեռնություն է, որը անբուժելի մտավոր հիվանդության դեմ պայքարող մասնակիցներին տրամադրում է աջակցություն, այդ թվում խորհրդատվություն, դեղորայք, բնակարանային ապահովում, սոցիալական ապահովության ծառայություններ և ավելին։

Իրավունակ մասնակիցները պետք է՝
Լինեն 18 տարեկան և ավելի բարձր
Ունենան շիզոֆրենիայի կամ այլ առնչվող հոգեկան խանգարման ախտորոշում, և ներկայումս ցուցաբերեն վարքագիծ և ախտանշաններ
Չստանան որևէ ընթացիկ բուժում

Հասկանալու համար, թե արդյոք CARE Դատարանը ճիշտ է Ձեր սիրելիի համար այցելե՛ք՝ dmh.lacounty.gov/care-court

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Facebook and post using the asset and text!

Share on Facebook